Anniversary Time

Disturbing the Peace since 1984!

Finns att läsa på Lasse Mix lock på DJ Macen. T.o.m 24/8 2014 har det blivit 2567 spelningar. Det är en enorm mängd människor som dansat till Lasse beat:

Lasse mix 2567 DJ Gig